2019 Archiwum
2019 Archives

FLOW / RE:MIX 2019



Organizers/Organizatorzy:
Paulina Święcańska

PL

Ze względu na jubileuszową 10 Edycję Festiwalu Warsaw Flow / Re:mix, zaprosiliśmy ulubionych nauczycieli z poprzednich edycji, jak również nowych pedagogów i coachów.

W 2019 Festiwal składał się z III części:

I. Dla tancerzy:
7 dni Performatywnego Projektu z Melissą Monteros (8-14 lipca), który zakończy się pokazem dla publiczności.

 

 II. Dla wszystkich zainteresowanych kontakt improwizacją i improwizacją:      

8 dni festiwalu, który składa się z:
- Intensywnego warsztatu z Ray Chung (8-10 lipca 08:15 – 10:15, 12-13 lipca 16:30-18:30 oraz 14 lipca 08:15 – 10:15)
- Intensywnego warsztatu z Grzegorzem Pawłowskim (8-10 lipca 10:30 – 12.30, 12-13 lipca 14:00-16:00 oraz 14 lipca 10.30-12.30)
- Site-specific z Iwoną Olszowską (8-10 lipca 14:00-16:00 oraz 12-13 lipca 10:30 – 12.30)
- Intensywnego warsztatu z Charliem Morrissey (8-10 lipca 16:30-18:30 oraz 12-13 lipca 08:15 – 10:15)

*Ostatnie zajęcia warsztatowe są blokiem kolaboracyjnym pomiędzy nauczycielami. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Dodatkowo zapraszamy wszystkich uczestników warsztatów do udziału w projekcie WIDEO TANIEC z Piotrem Janowczykiem. Wspólnie stworzymy artystyczny film z działań w przestrzeniach!

 

III. MIX obu grup:
Kino tańca (11 lipca 16:30-18:30)
Codzienne, prowadzone dżemy taneczne KI dla obu grup festiwalowych
(8-10 lipca oraz 12-14 lipca 20:00-23:00)
Otwarta przestrzeń do własnej eksploracji




EN


Due to the jubilee 10th Edition of the Warsaw Flow / Re: mix Festival, we invited favorite teachers from previous editions as well as new teachers and coachesl.


In 2018 Festival consisted of three parts:

I. For dancers:
7 days of long Performance Project with Melissa Monteros (8-14 July),
in a fixed group of professional CI dancers leading to a final performance for audience.

 

II. For people interested in Contact Improvisation and Improvisation:  

8 days long festival program from the morning till night that consists of:
-Intensive workshop with Ray Chung (8-10 July 8:15-10:15, 12-13 July 16:30-18:30 and 14 July 8:15-10:15)
-Intensive workshop with Grzegorz Pawłowski (8-10 July 10:30 – 12.30, 12-13 July 14:00-16:00 and 14th July 10:30- 12:30)
- Site specific with Iwona Olszowska (8-10 July 14:00-16:00 and 12-13 July 10:30 – 12.30)
- Intensive workshop with Charlie Morrissey (8-10 July 16:30-18:30 and 12-13 July 08:15-10:15)

*Last workshops is going to be a collaboration class between teachers. Please refer to the schedule.

Additionally, we are inviting all participants to VIDEO DANCE SHOOTING with Piotr Janowczyk. Together, we will create an artistic film from activities in spaces!

 

III. MIX of both groups: 

Dance cinema (11th of July 16:30-18:30)
- Daily led CI jam for both groups of festival (8-10 July and 12-14 July 20:00-23:00)
Open space for own exploration

 

Organizator Festiwalu
Festival Organizer 
 
 

 

Współfinansowanie
Cofinancing

 

 Partnerzy Festiwalu / Partners

    

     

 Współpraca / Cooparation 

    

   

 Partoni medialni / Media partners

 

>>> GALERIA VIDEO <<<

>>> PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ <<<