Performance Project

 

 

Grafik / Schedule (wersja PL - tutaj / EN version - here)

PL

Wszystkie wydarzenia festiwalu oprócz warsztatu Site-Specific odbędą się w
Mazowieckim Instytucie Kultury
ul. Elektoralna 12, Warszaw

EN

The whole festival (except Site-Specific intensive workshop) will be held in
The Mazovia Institute of Culture
Elektoralna 12th Street, Warsaw

 

PL

Projekt performatywny dla tancerzy z Melissą Monteros & Wojciechem Mochniejem

7-14 lipca 2019

Projekt jest przeznaczony dla tancerzy/performerów z całego świata, którzy posiadają umiejętności przede wszystkim z techniki CI, a także posiadają doświadczenie sceniczne.

Praca nad projektem będzie trwała od 8 do 14 lipca średnio po ok. 6 godzin pracy dziennie z 1 dniową przerwą pomiędzy, w zamkniętej grupie około 20 osobowej. Projekt zakończy się performancem dla publiczności. Dodatkowo w ramach projektu będzie dostępna sala taneczna do własnej praktyki oraz otwarte dżemy taneczne w ramach całego Festiwalu FLOW.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy przesłać krótkie bio bądź CV (maksymalnie jedna strona) a także video taneczne ze swoim udziałem na adres: info@perform.org.pl w tytule Performance with Melissa Monteros.

Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco, a zatem kolejność zgłoszeń również jest ważna.
Dzięki finansowemu wsparciu z Urzędu Miasta Warszawy koszt projektu wynosi tylko 500 pln.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na ten unikatowy projekt z techniki CI oraz improwizacji, który poprowadzi Melissa Monteros!

>>>CZYTAJ WIĘCEJ

 

EN

Performance Project with Melissa Monteros & Wojciech Mochniej
7-14 July 2019

The project is intended for dancers/performers from all over the world, who have skills primarily in Contact Improvisation technique and have stage experience.

The work on the project will last from 8 to 14 July on average of 6 hours work per day with a one-day break between, in a closed group of about 20 people. The project will end with a performance for the audience. Additionally, as part of the project, there will be a dance space for their own practice and open dance jams within the FLOW Festival.

To submit your participation in the project you should send a short bio or CV (maximum one page), as well as a dance video with your participation to: info@perform.org.pl with the title: Performance Project with Melissa Monteros.

Applications will be processed on a regular basis, so the order of applications is also important.
Thanks to the financial support from the City of Warsaw, the project cost is only PLN 500/120 EUR.

We cordially invite you to apply for this unique project in CI and improvisation, which will lead Melissa Monteros!

>>>READ MORE