Ceny
Prices

 

 

PL 

10 Festiwal Warsaw FLOW / re:mix dla wszystkich zainteresowanych Kontakt Improwizacją i Improwizacją:
Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta Warszawy koszt całego festiwalu wynosi 700 pln.
Aby wziąć udział w festiwalu należy najpierw zarejestrować się oraz po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na festiwal należy wpłacić całą kwotę do 30 czerwca.

 

A jeśli nie masz czasu na cały festiwal możesz przyjść na wybrane przez siebie zajęcia.
Na wybrane zajęcia wpłacamy pełną kwotę do 30 czerwca.

1. Intensywne warsztaty z Ray Chung - 300 pln
(6 dni; 2 h dziennie)
2.Intensywne warsztaty z Grzegorzem Pawłowskim - 300 pln
(6 dni; 2 h dziennie)
3. Taniec w przestrzeni miasta z Iwoną Olszowską - 300 pln
(6 dni; 2 h dziennie)
4. Intensywne warsztaty z Charlie Morrissey - 300 pln
(6 dni; 2 h dziennie)
5. Pojedyncze warsztaty - 80 pln
(1 dzień; 2h)
6. Pojedynczy Jam - 30 pln
(Jamy będą prowadzone, ok. 3h)
7. Wszystkie Jam - 210 pln
(Jamy będą prowadzone, 7 dni; ok. 3h)

 

Projekt Performatywny dla tancerzy:

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy przesłać krótkie bio (maksymalnie jedna strona), a także video taneczne ze swoim udziałem na adres: info@perform.org.pl w tytule Performance with Melissą Monteros. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco, a zatem kolejność zgłoszeń również jest ważna.

 

Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta Warszawy KOSZT Performance Project wynosi tylko 500 pln. Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w projekcie należy wpłacić całość kwoty do 30 dni od otrzymania potwierdzenia.

 

Fundacja Artystyczna PERFORM
ul. Langiewicza 12/1
02- 071 Warszawa
Numer konta: Volkswagen Bank Polska S.A.
80 2130 0004 2001 0575 6119 0001
W tytule: 10 Festiwal Warsaw FLOW / re:mix lub wybrany warsztat/warsztaty/jamy lub Performance Project with Melissą Monteros oraz swoje imię i nazwisko

UWAGA!
Tylko te osoby, które wpłacą pełną kwotę w wyznaczonym terminie mają zagwarantowane miejsce na festiwalu.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do 30 dni przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu/warsztatach w terminie późniejszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, poczta).

Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się na FLOW / re:mix 2019!

EN

10 Festiwal Warsaw FLOW / re:mix for people interested in Contact Improvisation and Improvisation:
With financial support from the City of Warsaw, the cost of the festival is 700PLN, which is approximately 164 Euro.
In order to book your place please first register and after you receive confirmation of your registration for the festival, to confirm your place, please transfer approximately 164 Euro. Given EUR price is only an approximate amount after PLN to EUR exchange. Please be aware of currency exchange rate fluctuations and currency exchange charges.

And if you do not have time for all festival you can come for specific classes:
The full payment for selected classes has to be done by 30th of June. 

 

1. Intensive workshop with Ray Chung 300 pln/70 euro
(6 days; 2 h per day)
2. Intensive workshop with Grzegorz Pawłowski 300 pln/70 euro
(6 days; 2 h per day)
3. Site-specific with Iwona Olszowska 300 pln/70 euro
(6 days; 2 h per day)
4. Intensive workshop with Charlie Morrissey 300 pln/70 euro
(6 days; 2 h per day)
5. One single workshop class 80 pln/20 euro
(1 day, 2 h class)
6. Jam 30 pln/7 euro
(Jams will be lead, about 3h)
7. All Jams 210 pln/49 euro
(Jams will be lead, 7 days; about 3h)

 

Performance Project for Dancers:

To take part in the project please send your short bio/CV (max 1 page) and your video dance to email: info@perform.org.pl following title Performance with Melissa Monteros. Applications will be processed on an ongoing basis and therefore the order of applications is also important.


With financial support from the City of Warsaw, the COST of the project is only 500PLN, which is approximately 120 Euro. After you receive confirmation of your participation in the Project, to confirm your place please transfer the whole amount of approximately 120 Euro. The whole amount must be paid up to 30 days after receiving the confirmation. Given EUR price is only an approximate amount after PLN to EUR exchange. Please be aware of currency exchange rate fluctuations and currency exchange charges.

Bank account:
Fundacja Artystyczna PERFORM
ul. Langiewicza 12/ 1
02- 071 Warszawa Poland
Account Name: Fundacja Artystyczna PERFORM
Swift/Bic Code: WBKPPLPP
IBAN: PL 80 2130 0004 2001 0575 6119 0001
Bank address: Rondo ONZ 1, Warszawa 00-124
Payment title: 10 Festival Warsaw FLOW / re:mix or intensive workshop with…/jams or Performance Project with Melissa Monteros and your full name

IMPORTANT!
Only those people who pay the full amount within the prescribed period have a guaranteed place at the festival.
In case of cancellation of participation no later than 30 working days before the beginning of the festival, the participant is entitled to reimbursment.
In case of cancellation of participation in the Festival later than 30 working days before the beginning of the festival, the deposit shall not be refunded. It is possible, however, to transfer the reserved place to another person, indicating this person.
Cancellations can only be made in written form (e-mail, post).

We invite you to register for Warsaw FLOW / re:mix 2019!